Nieuwetijdsmedium Cindy
Home » Tarot

Tarot

Herkomst van de Tarot


Waar de Tarot vandaan komt en wanneer ze ontstaan is, is onbekend.

Wat bekend is dat ze rond de 13e eeuw plotseling verdwijnt uit de geschiedenis doordat kaartspellen (niet alleen als gezelschapsspel maar ook als medium om te voorspellen) verboden werden door de kerk.

Ergens tussen 1725 en 1784 worden ze echter herontdekt door Antoine Court de Gebelin. Hij beschreef ze als een overgebleven Egyptische schat. De Egyptenaren zouden de Tarot ontvangen hebben van Hermes Trismegistus, de boodschapper van de goden. Anderen denken echter dat de Tarot stamt van de Grieken, een Indische oorsprong heeft (de vier wapenen van de Tarot komen overeen met de vier wapenen die Ardhanari draagt). Weer anderen plaatsen de Tarot bij de val van de Bibliotheek van Alexandrie, als bekend wordt gemaakt dat opdracht gegeven is om deze verzamelplaats van kennis te vernietigen zouden een groep wijzen bijeen zijn gekomen om een manier te zoeken om de verzamelde kennis te bewaren, dit zou hebben geleid tot de Tarot.

Ongeacht waar de Tarot vandaan komt, de invloed ervan is groot geweest. Ons ‘normale’ kaartspel bijvoorbeeld stamt waarschijnlijk af van de Tarot, vergelijk ze maar met de kleine arcana, de schildknaap is verwijderd en de ridder heet in het nederlands spel ‘boer’, voor de rest zijn de spellen gelijk, behalve dat de symbolen staven, kelken, zwaarden en pentakels vervangen zijn door ruiten, schoppen, harten en klaveren.

De Tarot bestaat meestal uit 78 kaarten. 22 van die kaarten zijn zogenaamde ‘grote arcana’, deze 22 genummerde kaarten dragen elk een unieke naam en betekenis die over het algemeen een diepere/zwaardere betekenis hebben dan de kleine arcana.

Naast de grote arcana zijn er 56 kleine arcana. De kleine arcana zijn verdeeld in vier soorten, de staven, zwaarden, kelken en pentakels en genummerd van 1 tot 10 gevolgd door schildknaap, ridder, koningin en koning (in sommige spellen heten de laatste anders, bijvoorbeeld: prins, prinses, koningin en koning).

De vier elementen (staven; zwaarden; kelken en pentakels) hebben elk hen eigen betekenis. Zo staan zwaarden voor het mentale (in de magie is het zwaard het symbool van de mentale vermogens) en de strijd. De staven staan voor actie, de kelken voor emoties en pentakels voor het aardse en bezit.